CONNECTING BETTER THROUGH LEARNING

ICON: Hur man ansluter ett rör när du inte kan montera kopplingen på utsidan av röret

Denna kurs ger dig en förståelse för de svårigheter entreprenörer ibland har när de stöter på rör som är avskurna intill en vägg eller golv, täckta i betong där rörändarna är för små för att kunna installera en traditionell koppling. Du får också kunskapen om hur du enkelt kan lösa dessa problem och vilka produkter som möjliggör snabba, effektiva och kostnadseffektiva anslutningar i ovan nämnda scenarier.

Modul 1 ICON: Hur man ansluter ett rör när du inte kan montera kopplingen på utsidan av röret
Del 1 Förstå problemen
Del 2 Att lösa problemet med de mindre projekten
Del 3 Att lösa problemen med de större projekten
Modul 2 ICON: Hur man ansluter ett rör när du inte kan montera kopplingen på utsidan av röret - Test
Del 1 ICON: Hur man ansluter ett rör när du inte kan få en koppling på utsidan - Test

Comments are closed.